Hvad skyldes prisforskellen på væsker?

Der findes mange forskellige e-væsker på markedet.

Der er stor forskel på prisen på forskellige e væsker. Dette hænger som regel sammen med kvaliteten, og hvilke produkter der er brugt til at lave disse væsker. Her kommer en general forklaring af de billige og dyre væsker.

Billig e-væske

Billig væske har ofte en meget høj koncentration af PG, da denne er smagsbærende og derfor kan man spare på aromaen, som er det dyre i væskerne. Smagsvarianterne er typisk forholdsvis standard og meget ensartede, på den måde at de som regel kun består af én smag, så som menthol eller tobak smag, hvor eksklusive e-væsker som regel er blandinger af flere smage hvilket giver en helt unik smag. Grundet det høje PG indhold i billig væsker egner de sig normalt bedst til små almindelige tanke, og ikke så godt til de større subtanke.

Dyr e-væske

De dyre væsker er som regel produceret i de vestlige lande eller USA. Disse væsker har normalt også en højere VG koncentration. Dette gør at man får en mere fyldig damp, men også at der skal bruges mere aroma for at få smagen frem. Da der som regel er en høj VG koncentration i disse væske er det også meget tykke væsker, som henvender sig mest til dripper og store sub-ohm tanke. 

Aroma

En aroma er en lille mængde meget koncentreret smag. Disse bruges af dem der blander deres egen væsker. Det forgår på den måde at man bruge VG og PG, som så blandes sammen med en eller flere aromaer og eventuelt nikotin, hvis man bruger sådan noget. Her findes der forskellige typer aromaer. Der findes den type aromaer der bare skal blandes op og så dampes, som normalt er en blanding af flere forskellige smage. Så findes der også enkeltsmags aromaer, som man ofte bruger flere af på samme tid, for at få en smag med forskellige nuancer. Det er altså også disse enkelt smags aromaer der er brugt til at lave de færdige aromaer.

Alle vores væsker både færdigblandet og aromaer er blandet under ekstrem rene forhold, og alt der bliver importeret har de rigtige godkendelser. Derud over tager vi også tit ud og tjekker dem der producere væske for os, for at sikre den meget høje kvalitet!

Gå til aroma

Gå til e-væske

  • Opret konto

Indtast oplysninger

Har du allerende en konto?

Log ind Gendan kodeord