TPD: Tobacco Products Directive.

Tobacco Products Directive (TPD) er et EU-direktiv med en lang liste af anbefalinger, der har til formål at regulere produktionen, markedsføringen og salget af tobaksprodukter samt elektroniske cigaretter og udstyr hertil. Dette direktiv blev indført som et led i EU's bestræbelser på at beskytte folkesundheden ved at reducere de skadelige virkninger fra tobaksbrug og regulere væksten af elektroniske cigaretter, der også kaldes e-cigaretter eller vape-enheder.

Tobacco Products Directive (TPD) blev første gang indført i EU i 2001 som et direktiv kaldet "Directive 2001/37/EC." Dette tidlige direktiv indeholdt nogle regler for standardiserede cigaretpakninger og advarsler på tobaksprodukter samt regler for tobaksproducenters rapportering om ingredienser og emissioner i cigaretter.

TPD Lov

Den seneste og mest omfattende opdatering af TPD, kendt som TPD 2 (Tobacco Products Directive 2014/40/EU), blev vedtaget i 2014. Producenter, importører og butikker fik heldigvis tid til at få styr på alle regler, så loven var først gældende fra den 20. maj 2016. TPD 2 introducerede en række nye og strengere foranstaltninger for at regulere tobaksprodukter og udstyr som elektroniske cigaretter.

Det er værd at bemærke, at TPD 2 også indeholdt bestemmelser om e-cigaretter og e-væsker, som ikke tidligere var blevet reguleret på EU-niveau. Disse regler var en vigtig reaktion på den voksende popularitet af e-cigaretter og bekymringer om deres sikkerhed og indhold. Således trådte TPD 2 i kraft i maj 2016 og har siden været gældende som den vigtigste lovgivning vedrørende tobaksprodukter og e-cigaretter i EU-medlemsstaterne.

Vigtige elementer af TPD 2 inkluderer standardiserede cigaretpakninger, regulering af nikotinstyrken i e-væsker og øgede krav til mærkning og sporbarhed.

Vigtigt at notere sig er, at TPD er et direktiv og ikke en lov. Et direktiv er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal nå, men det er dog op til de enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan man vil forsøge at opnå disse mål, og derfor kan man opleve, at lovene differentierer i de forskellige EU-medlemslande.

Alt hvad der vedrører TPD gælder både for fysiske butikker, og online webshops.

Information til forbrugere:

En opsummering med den lange liste af information, med hovedpunkterne i lovgivningen, som bliver håndhævet af Sikkerhedsstyrelsen:

Mærkning og emballage

ELECTRONIC CIGARETTES AND HERBAL PRODUCTS FOR SMOKING

Article 20 - Page 25 - Clause 3

Member States shall ensure that:

(a) nicotine-containing liquid is only placed on the market in dedicated refill containers not exceeding a volume of 10 ml, in disposable electronic cigarettes or in single use cartridges and that the cartridges or tanks do not exceed a volume of 2 ml;

Article 20 - Page 26 - Clause 4

Member States shall ensure that:

(b) unit packets and any outside packaging of electronic cigarettes and refill containers:

(i) include a list of all ingredients contained in the product in descending order of weight, and an indication of the nicotine content in the product and the delivery per dose, the batch number and a recommendation to keep the product out of reach of children;

(ii) without prejudice to point (i) of this point, do not include elements or features referred to in Article 13, with the exception of Article 13(1)(a) and (c) concerning information on the nicotine content and on flavourings; and

(iii) carry one of the following health warnings: ‘This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by nonsmokers’. or ‘This product contains nicotine which is a highly addictive substance.’

E-cigaretter og e-væsker skal have klare og tydelige advarsler om sundhedsrisici på emballagen.

Pakningsstørrelsen skal være begrænset, og e-væskebeholdere med nikotin, må ikke overstige 10 ml.

Hos GEjSER har vi siden vores opstart forhandlet et stort udvalg af forskellige væsker fra Hangsen. Disse flasker har altid været tilgængelige hos os i størrelsen på 10 ml – og derfor har vi kunne vi fortsætte salget af størstedelen af vores udvalg, uden at komme på kant med loven. 

Nikotinstyrke

Article 20 - Page 25 - Clause 3

Member States shall ensure that:

(b) the nicotine-containing liquid does not contain nicotine in excess of 20 mg/ml

Der er fastsat en øvre grænse for hvor høj nikotinstyrken i e-væsker må være. Den må ikke overstige 20 mg/ml.

Inden lovgivningen trådte i kraft, havde vi, i vores sortiment, nikotinstyrker på helt op til 36 mg. Som et resultat af lovgivningen, fjernede vi vores højeste styrker, og forhandler nu maksimalt 20 mg nikotin i vores e-væsker.

Denne del af lovgivningen havde en effekt på vores udvalg af base-væske til selvblanding. Vi sælger base-væske i størrelserne 10 ml og 250 ml. Den sidstnævnte størrelse er altså ulovlig at sælge med nikotin-indhold, og derfor skal nikotinen købes separat i flasker på 10 ml. og med et nikotin-indhold på 20 mg/ml, som efterfølgende kan bruges til at blande op i et forhold som giver den ønskede nikotinstyrke.

Du finder vores base og nikotin HER.

Krav om anmeldelse af produkter

Article 20 - Page 25 - Clause 2

Manufacturers and importers of electronic cigarettes and refill containers shall submit a notification to the competent authorities of the Member States of any such products which they intend to place on the market. The notification shall be submitted in electronic form six months before the intended placing on the market. For electronic cigarettes and refill containers already placed on the market on 20 May 2016, the notification shall be submitted within six months of that date. A new notification shall be submitted for each substantial modification of the product.

Producenter eller importører af nye tobaksprodukter, e-cigaretter og e-væsker skal indgive en anmeldelse til de relevante myndigheder i EU-landet, hvor produktet skal markedsføres.

Den del af lovgivningen, som har ramt markedet for e-cigaretter her i Danmark hårdest, er kravet om anmeldelse af produkter og betaling af dertilhørende gebyr til Sikkerhedsstyrelsen. I praksis betyder denne del af lovgivningen, at hvis man ønsker at have et produkt i sit sortiment som forhandler, skal produktet registreres. Der skal betales et gebyr hver gang et produkt skal registreres, og der skal betales for fornyelse af registrering 1 gang årligt. I Danmark er prisen for at registrere et produkt væsentligt højere end i andre lande, hvilket også betyder at man kan opleve, at sortimentet i Danmark er begrænset, i forhold til udvalget i mange andre EU-medlemslande. 

Branchen er blevet pålagt en stor byrde i form af anseelige anmeldelsesgebyrer for hvert produkt. Som nævnt tidligere, er Danmark er et af de dyrere lande i EU og dette har haft en uheldig konsekvens for e-cigaretmarkedet her. Mange producenter og importører har været meget tøvende overfor at betale høje gebyrer for nye produkter, for at kunne fortsætte på et relativt lille marked. Derudover kan en registrering af produkter tage forholdsvis lang tid før den bliver godkendt. Det betyder også, at mange produkter allerede findes i opdaterede versioner, inden de lander på det danske marked. 

GEjSER har dog mange gode kontakter og leverandører og vi bruger både mange ressourcer og meget tid på, at opfylde alle regler, så vi kan tilbyde vores forbrugere de bedste produkter i det størst mulige udvalg. 

Aldersgrænser

Page 7 - Clause 48.
Moreover, this Directive does not harmonise the rules on smoke-free environments, or on domestic sales arrangements or domestic advertising, or brand stretching, nor does it introduce an age limit for electronic cigarettes or refill containers. In any case, the presentation and advertising of those products should not lead to the promotion of tobacco consumption or give rise to confusion with tobacco products. Member States are free to regulate such matters within the remit of their own jurisdiction and are encouraged to do so.

Et af de vigtigste tiltag i lovgivningen, er fastsættelsen af en aldersgrænse for, hvem vi må sælge vores produkter til. I forhold til direktivet, er der ikke en specifik alder der skal overholdes, så det er op til det enkelte medlemsland at fastsætte en aldersgrænse. I Danmark har man valgt at sidestille e-cigaretter med andre tobaksvarer, og derfor er aldersgrænsen for salg og køb den samme på både almindelige cigaretter, nikotinposer og e-cigaretter.

I GEjSER har vi altid haft den indstilling, at dampudstyr, væske og alt hvad der har med e-cigaretter at gøre, kun bør sælges til voksne mennesker - altså personer over 18 år. Siden vores opstart, har GEjSER haft den politik, at vi i vores butikker udelukkende sælger til myndige personer, så vi ser det som en fordel at aldersgrænsen er fastsat ved lov. 

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse har ved rundspørge blandt unge fundet frem til at ca. hver tredje unge bruger en eller anden form for nikotinprodukt. Dette vil vi hos GEjSER gerne hjælpe med at reducere.

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse konkluderer desuden, at 58% af de unge der benytter nikotin, ønsker at stoppe, og det er derfor positivt at der med denne lov sættes en stopper for salg af nikotin og e-cigaretter til unge.

Vi er i GEjSER meget bevidste om, at nikotin er et stærkt vanedannende stof, og vi tilbyder derfor også nikotinfri e-cigaret-løsninger til kunder, som ønsker at undgå nikotin i deres væsker.

Du kan finde mere information om nikotin HER.

Forbud mod salg af tanke over 2 ml

Article 20 - Page 24 - Clause 3
3. Member States shall ensure that:
(a) nicotine-containing liquid is only placed on the market in dedicated refill containers not exceeding a volume of 10 ml, in disposable electronic cigarettes or in single use cartridges and that the cartridges or tanks do not exceed a volume of 2 ml;

En anden del af lovgivningen, omhandler den øverste del af en e-cigaret, også kendt som tanken eller væskebeholderen. Her har man, fra lovgivernes side, ønsket at begrænse størrelsen på beholdere og dermed mængden af nikotinvæske, som de kan indeholde per opfyldning.

Tanke med kapacitet på mere end 2 ml må gerne bruges af dig som forbruger, men vi må som forhandler hverken sælge dem online, eller i butikker.

I første omgang, hed det sig, at tanke på mere end 2 ml. kun var ulovlige, hvis de blev solgt i en pakkeløsning sammen med nikotinholdig væske. Fra maj 2017, blev det dog fuldstændigt forbudt at sælge enhver tank, der er større end 2 ml.

For den uerfarne og nyopstartede bruger af e-cigaretter har denne del af lovgivningen ikke den store betydning, men for den erfarne forbruger kan det være et irritationsmoment, at tanken skal fyldes op langt oftere, end tilfældet var før, også selvom man ikke bruger meget længere tid på at fylde tanken. 

Krav om indlægsseddel og oplysning på dansk

Article 20 - Page 26 - Clause 4
4. Member States shall ensure that:
(a) unit packets of electronic cigarettes and refill containers include a leaflet with information on:
(i) instructions for use and storage of the product, including a reference that the product is not recommended for use by young people and non-smokers;
(ii) contra-indications;
(iii) warnings for specific risk groups;
(iv) possible adverse effects;
(v) addictiveness and toxicity; and
(vi) contact details of the manufacturer or importer and a legal or natural contact person within the Union;
(b) unit packets and any outside packaging of electronic cigarettes and refill containers:
(i) include a list of all ingredients contained in the product in descending order of the weight, and an indication of the nicotine content of the product and the delivery per dose, the batch number and a recommendation to keep the product out of reach of children;
(ii) without prejudice to point
(i) of this point, do not include elements or features referred to in Article 13, with the exception of Article 13(1)(a) and (c) concerning information on the nicotine content and on flavourings; and
(iii) carry one of the following health warnings:
‘This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by nonsmokers’.
or ‘This product contains nicotine which is a highly addictive substance.’

I lovgivningen er der krav om, at al emballage skal være designet til danske forbrugere. Derfor skal alle manualer, alle advarselstekster og alle indlægssedler ved både e-cigaretter, men også nikotinvæske, være skrevet på dansk.

Dette må siges at være en del af lovgivningen, som kun er til gavn. Særligt for dig som forbruger.

Forbud mod reklame

Ifølge loven, er det desuden ikke tilladt at reklamere for salg af e-cigaretter og tilbehør hertil. Det vil altså sige, at e-cigaretter bliver sidestillet med almindelig tobak på dette punkt. Det er i Danmark også ulovligt at promovere salg af tobaksvarer, hvilket giver mening, da det er bevist, at tobaksvarer er yderst skadelige. Set fra vores synspunkt som forhandler, er der både negative og positive aspekter i reglerne for e-cigaretter. Det er i høj grad positivt, at man fra lovgivernes side, ønsker at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne at vide, hvad man køber og hvad det man køber indeholder. Det er vigtigt for os, at kunderne kan føle sig trygge ved at købe vores produkter.

En anden fordel i kraft af loven er, at børn og unge ikke bliver udsat eller påvirket af reklamer for e-cigaretter på blandt andet sociale medier, da loven også er gældende online. 

En af de negative konsekvenser ved loven er, at vi grundet reklameforbuddet heller ikke må donere til, eller associere os med velgørenhedsorganisationer, så selvom vi kunne finde en lang liste af gode formål vi gerne ville støtte, må vi desværre ikke.

Hvorfor har GEjSER ikke det samme udvalg af væsker?

Da TPD ikke er en lov, men et direktiv, har man fra dansk side desuden valgt, at indføre et såkaldt smagsforbud. Det betyder at forbrugere ikke længere kan finde e-væsker med f.eks. frugtsmage. I Danmark er det udelukkende tilladt at sælge e-væsker med smag af mentol eller tobak. Loven har været gældende siden april 2022. Dette gør sig gældende både online, og i fysiske butikker.

Derfor har vi været nødsaget til at tage en stor del af vores væsker ned fra hylderne, både online og i vores fysiske butikker, men vi har dog fået et langt større udvalg af forskellige e-væsker med mentol og tobak.

Alt e-væske er produceret under kliniske forhold og lever 100% op til Sikkerhedsstyrelsen anvisninger.

Du finder alle vores e-væsker HER.

Har du flere spørgsmål til TPD er du altid velkommen til at kontakte kundeservice eller tage ind forbi en af vores butikker.

Du kan finde en liste over "ofte stillede spørgsmål" HER.

Kundeservice kan kontaktes via:

TLF: 26 22 07 07

E-mail: [email protected]

Eller online via live-chat på hjemmesiden.

Du finder en liste over alle vores butikker HER.

Giv et kald

+45 26 22 07 07

Åbningstider

Hverdage 08-22 & Weekend 09-15

Fandt ikke hvad du ledte efter?

Har du brug for hjælp eller mangler du hurtig svar på dit spørgsmål, så kontakt os endelig - Vores rare kundeservice er altid glade for at hjælpe!