Hvordan har priserne på cigaretter ændret sig med tiden?

Mange rygere vil nok nikke genkendende til, at det er dyrt – og bliver endnu dyrere – at være ryger og købe cigaretter i dagens Danmark.

Efter den nye finanslov fra 2020 er det nemlig blevet vedtaget som en del af afgiftsstigningen, at en pakke cigaretter pr. 1. april 2020 skal koste 50-55 kr

Cigaretters pris er variabel inden for denne prisramme afhængigt af producent, cigaretternes længde, hvilken tobaksblanding der er brugt osv.
Fra d. 1. januar 2022 vil cigaretters pris igen stige, og det bliver formentligt til 55-60 kr. for en pakke.

Prisstigningerne er indført, fordi Folketinget vil gribe ind over for, at flere børn og unge begynder at ryge i det danske samfund. Det formodes nemlig, at en højere pris på cigaretter vil afholde flere unge fra at begynde at ryge.

Det er også en mærkbar prisstigning for de danske rygere. Men hvordan har cigaretters priser egentlig ændret sig tidligere?

Du kan læse meget mere om priser på danske smøger og de støt voksende prisændringer gennem tiden og se en lille sammenligning med andre lande her på siden.

Danske cigaretpriser gennem tiden

Det er særligt gennem de sidste 20-30 år, at priserne på cigaretter herhjemme har været under lup og er blevet løbende og jævnt forhøjet. Som tidligere nævnt har debatten i den seneste ændring af cigaretpriser været yderst aktuel i forbindelse med vedtagelsen af finansloven fra 2020, hvor det altså blev fastsat, at en pakke cigaretter pr. april 2020 skal koste mellem 50 og 55 kr. og pr. januar 2022 koste 55-60 kr.

Herunder finder du et overblik over cigaretpriser fra 1960 til 2000, så du kan sammenligne prisudviklingen med nutidens nyeste prisændringer på cigaretter.

• 1960’erne: I midten af 1960’erne lød prisen på en pakke cigaretter på 6 kr. Men her skal man naturligvis lige have tidsramme og inflation i mente, og 6 kr. i 1960 vil omtrent svare til 90 kr. i dag. Så billigere var det faktisk ikke, hvilket kan komme som en overraskelse for nogle mennesker.
• 1980’erne: I 1980’erne var prisen for en pakke cigaretter omkring 23 kr. Det vil i dag svare til omtrent 70 kr., men i 2007 ville det have været 57 kr. Der er altså store udsving i prissætning og omregninger fra tidsperioderne, hvilket man naturligvis må huske på, når man ser på prissætningen gennem tiden.
• 1990-1995: I 1990 ville du kunne finde en pakke med 20 stk. til 26,50 kr., hvilket steg til 29,00 kr. fem år senere i 1995. Tilsvarende 50 kr. i dag.
• 2000: I år 2000 stiger cigaretters pris igen, og en pakke vil nu koste omkring 32 kr. tilsvarende 46,5 kr. Derefter har cigaretter til ”gammel pris” ligget omkring 40-45 kr., hvilket pr. april 2020 så er blevet hævet.
Selvom priser på cigaretter altså er steget markant, skal man huske at tage forbehold for tidens tand og nutidens inflation, og ser man på tallene, er prisen på cigaretter ikke fulgt med inflationen, og er derfor reelt billigere i dag, end de var førhen. Ikke desto mindre er kursen sat opefter for de danske cigaretpriser fra 2020 og fremover for at vende en negativ udvikling og sørge for, at børn og unge ikke begynder at ryge.


Danske cigaretpriser er nogle af de højeste i Europa

Efter prisændringen fra 2022 vil danske cigaretter være at finde i toppen af listen over cigaretpriser i EU og Europa.

Faktisk er det kun i Irland, Storbritannien og Norge, at man finder højere priser inden for Europa, nemlig henholdsvis svarende til 85 kr., 64 kr. og 99 kr.

Kigger man på den anden ende af skalaen, ligger de østeuropæiske lande tæt, og man har i Letland, Polen og Slovakiet en gennemsnitspris på 24 kr. Prisen er lavest i Bulgarien, hvor man kan finde en pakke cigaretter til 19 danske kr.

Hvad er formålet med prisstigningen på cigaretter?

Der er flere forskellige bevæggrunde bag regeringen og Folketingets beslutning om, at cigaretpriserne skal hæves hen over en toårsperiode. Først og fremmest er børn og unges fremtidige sundhed en stor prioritet, og international forskning har peget på, at prisstigning er det mest effektive greb i forhold til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derudover peger forskningen også på, at socialt udsatte borgere med lav indkomst vil holde op med at ryge, når prisen på cigaretter bliver forhøjet. Dette vil kunne give positive effekter såsom bedre helbred, mindre udgifter og et højere rådighedsbeløb til borgerne.

Giv et kald

+45 26 22 07 07

Åbningstider

Hverdage 08-22 & Weekend 09-15

Fandt ikke hvad du ledte efter?

Har du brug for hjælp eller mangler du hurtig svar på dit spørgsmål, så kontakt os endelig - Vores rare kundeservice er altid glade for at hjælpe!