Cigaretskod er den største kilde til affald i verdenshavene

Her, der og allevegne.
Når først man får øje på cigaretskoddene, der ligger langs fortovene, vejkanterne og i naturen, er de ikke til at overse. Men faktisk er det – desværre – ikke kun på jorden, at de små skod ophober sig og skaber skadelig forurening.

Også i verdenshavene flyder det med cigaretskod – og de udskiller skadelige stoffer, der påvirker plante- og dyrelivet under vandet.

Faktisk står det endnu værre til med cigaretskod i havene end med det gængse plastikaffald, som fylder mediernes bevågenhed
omkring de højaktuelle forureningsemner: sugerør, plastikposer, plastflasker etc.

Derfor vil vi også gerne sætte mere fokus på cigaretskoddenes
høje forureningsrate, og du kan her på siden læse mere om de skadelige stoffer i de små skod, og hvordan de ender i verdenshavene.

Det er skod! Fakta om cigaretskod

Det er måske ikke alle, der tænker på, at de små tilbageblivende rester fra cigaretter faktisk indeholder rigtig mange skadelige giftstoffer og tungmetaller. Skoddene indeholder også celluloseacetat, som er et plastikmateriale, og skoddene opløses derfor til mikroplast, der ikke kan forsvinde fra naturen igen.

Det tager mellem 5 og 10 år for ét cigaretskod at blive nedbrudt, og selv da er det altså til mikroskopiske stykker mikroplast, der ikke kan opløses, og som forbliver i naturen.

Derudover indeholder cigaretskod blandt andet bly, cadmium, tjærestoffer og nikotin, som er giftstoffer og tungmetaller, der bestemt ikke har en gavnlig effekt på hverken land eller i vand.

60 millioner skod – and still counting

Det flyder med cigaretskod i verdenshavene, og det er en stor forureningsproblematik, som er underbelyst.

NBC News har offentliggjort en undersøgelse, som er foretaget på baggrund af data fra Ocean Conservancy – en NGO, der har organiseret og arrangeret oprydning på strande verden over siden 1986. Ifølge tal og data fra Ocean Conservancy er der blevet samlet omkring 60 millioner cigaretskod op på verdens strande siden 1980’erne – og tallet stiger støt.

Tallet er rent faktisk væsentligt højere end mængden af plastikposer, sugerør og andet affald, der findes i havene, og derfor er det også et meget vigtigt emne at sætte fokus på i forhold til at bekæmpe havforurening.

Hvordan ender cigaretskoddene i havet?

Når tallene bliver store, kan det være svært at forestille sig, hvordan mængden af affald, plastik eller cigaretskod har ophobet sig i havene. Men havforureningen forårsages ikke blot af, at affald og andet skrald kastes direkte i havene – dette gælder også cigaretskoddene.

For store dele af de skod, der ender i havet, kommer eksempelvis fra strandene, hvor folk har efterladt dem i sandet, hvorefter skoddene skylles ud i havet af bølger og regnvejr. Skod, der efterlades langs med søer og åer, bliver også taget med af vandet og er med til at forgifte grundvandet.

Det kan måske stadig være svært helt at begribe, hvordan de små cigaretskod kan have en så kraftig og skadelig indvirkning på livet i de store verdenshave. Men ifølge en britisk NGO, der arbejder med området, er der toksiner nok i ét enkelt cigaretskod til at forurene hele 40 liter vand.

Når skoddene så flyder rundt i millionvis, tegner billedet af den store problematik sig tydeligere og tydeligere.

Det er selvklart slemt nok, at livet i havene påvirkes, og at det naturlige miljø for et utal af undervandsplanter og -dyr bliver forurenet. Men man skal også tage med i ligningen, at vi mennesker henter en stor del af vores fødevarer fra havet, og at havvand og -kraft indgår i en lang række produktionssammenhænge. Her kommer forureningen altså ”med tilbage”, hvis ikke der bliver gjort noget ved problemet.

Alt imens dette står på, arbejder cigaretproducenterne på at gøre deres filtre miljøvenligere. Men vi har også brug for, at forbrugeren tager ansvar og stopper med at smide skod på gaden og andre steder, hvor de ikke hører hjemme.

  • Opret konto

Indtast oplysninger

Har du allerende en konto?

Log ind Gendan kodeord